Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ИСКАМ ПРАВАТА СИ

     ИСКАМ ПРАВАТА СИ
      И НА ЧОВЕК
      И НА ГРАЖДАНИН
      И НА ПЕНСИЯ
      ГРАЖДАНИ СЪДИНЯВАЙТЕ СЕ
      ХІІ 2008 г. " За ЧОВЕКА"- Враца
     
      - защо си изписал " човек" в бяло ?
      - защото съм бял човек.
      - защо си изписал " гражданин" в зелено ?
      - защото съм екологично чист.
      - защо си изписал " пенсия" в червено ?
      - защото съм давал пот и кръв.
      - но така се получава българското знаме !?
      - аз съм екологично чист българин !
      - но защо призоваваш за връщане на комуниз-Ъ-ма ?
      - това не е връщане, а надстройка на глобализ-Ъ-ма !
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]