Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ЗДРАВЕЙ БЪЛГАРИА,- Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?

     ЗДРАВЕЙ БЪЛГАРИА,
     
      За протестите в Гърция, транспорта, ТОАЛЕТНАТА и гражданското общество
     
      Уважаеми госпожице Крумова, господин Цветков,
     
      Разбирам ролята на медиите да информират обществото по събитията в страната и чужбина, за да може гражданина да гради компетентно мнение и да участва в обществения живот.
     
      Разбирам протеста като действие в търсене вниманието на управляващите за обсъждане на важни въпроси от значение на обществото, които са видени от компетентни граждани участници в конфликтно производство, събитие или предвиждащи бъдещи вреди.
     
      Виждам протестите на гръцки фермери. Какви са техните искания ? Ако търсят права от правителството си, добре. Ако търсят права от Европа, защо нашите фермери не се присъединят към тези протести в солидарност и собствена защита ? Така се изявява достойнството на Човека и на гражданското общество.
     
      Обаждащите се отделни граждани – пътници с неодобрение и обвинения срещу протестите и срещу Гърция имат смисъл на отричане правата, които по горе визирах. Разбираеми са и техните проблеми, но с отричане не се решават проблеми. Трябва де се има в предвид, при конфликт всички губят време, средства и живот като целта е надрастване проблемите в добро, истина и красота. Развиваме ли се или търсим и създаваме проблеми ?
     
      Тоталитаризма отричаше достойния човек, като уважаваше човека – машина с диктатура на пролетариата на такава Държава. Такива ли сме и сега ? Защо Европа ни вижда като форма на тоалетна ?! Като не се замисляме за значенията и символите, а само говорим и говорим на „черна станция” не заглушаваме ли разума и обезличаваме културата на съвременната Цивилизация ? В „ онова” време имаше работа и за циганите. Сега същите са оставени на самозадоволяване от властта на „ етнически мир” видяно от „ Отечествен фронт” на NTV от 24 Януари 2009 г.. Кои са осъществяващите „ Програма за изтребване на българския народ...” от интернет ? Имаме ли силата и волята да бъдем народ за добро, истина и красота ?
     
      / Преди месеци ми беше затворена устата от „ Здравей България” към министър Масларова по пенсионерските въпроси – вероятно така е договорено. Такива съм внасял без ефект./
     
      Служащата администрация манипулира гражданите и заблуждава началниците в множени проблемите и укрепване позицията си на заплата. Съставяни са документи с невярно съдържание. Няма контрол в йерархична лоялност към институцията на рушене държавността. Изключен е Обществения договор за прилагане на върховенството на закона. Всеки си мисли че знае всичко и изисква подчинение. Така служители заявяват лоялност към институциите и оправдават бездействието си по ромските безчинства с Европа.
     
      --
      продължава - 2
      --
      Всеки който пипне диплом за висше образование е готов да управлява другия.
     
      Мултикултуралистът пренебрегва процеса на развитие, който въобще му е позволил да усвои универсалния плурализъм и е склонен да се превърне в напълно нетърпящ несъгласните с него. И така се хлъзва към порочната нетърпимост в името на търпимостта, към цензура в името на справедливостта, към политика на „ ние знаем по-добре” и безмилостна политическа коректност – с тайфа елитаристи, които се опитват да обявят извън закона елитизмите на всеки друг.
     
      Трябва гражданите да се съединяват за единни действия в обществен интерес. Като публична личност служителя и от двете страни ще бъде обект на наблюдение и контрол при отстояването на качествата. В тази връзка изтъквам за служителя същият да бъде избиран сред честните, откритите и достойните граждани за да употребява способностите си в служба, на обществото.
     
      “ Атила” “ психо” ли е?! А депутати, министри и магистрати ?
     
      Минаха ли на комисия и конкурс за красота. Или институции, адвокати и всеки търси такси за услуги без да разбира цената на труда и цената на парите.
      Надявам се на разбирането Ви за действия, Ваше и на България.
     
      С УВАЖЕНИЕ :
      /п/ Н. СТАТКОВ
      За гражданско сдружение „ За ЧОВЕКА” гр. Враца
     
      i-mail: statkov_nikolay@yahoo.com
      GSM 0899748305
     
      О неразумни и уроде, Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]