Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА

     О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА
     
      КОПИЕ ДОСТОЙНИЯ ЧОВЕК НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
     
      О Т В О Р Е Н О П И С М О
     
      ОТ НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
     
      гр. Враца, Петропавловска 88
     
      ОТНОСНО: дискриминация и унижение на гражданското общество
     
      Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа съветници,
     
      Веднъж се обърнах към Вас, 6300-873/21.04.2008 г., от името на гражданско сдружение „ За ЧОВЕКА”- гр. Враца относно недвижимите паметници на културата. Повод бяха законодателните промени на Общинския парламент в облекчаване работата на служащата администрация против една утвърдена и правилна към гражданите практика. Изложих съображения и загриженост за подържане и запазване на такива имоти и предложих мерки за подпомагане на собствениците.. Европа ни помага с проект „ Красива България”, като трябва и ние да си помогнем.
     
      В тази връзка имам конкретни предложения които трябва да обсъдим в насрочена среща, при желание от Ваша страна да чуете мнението на гражданското общество. До сега няма отговор на соченото обръщение.
     
      Във връзка с преждесоченото за исторически „ Паметникъ на гердите врачанци паднали за обединението на българското племе през войните 1912-1913, 1915-1918”, който се намира до ж.п. гара Враца, имаме предложение. Трябва да бъде възстановена средата на паметника и върнати на мястото си шест броя каменни вази и поставена редица от пушки на войниците „ в почест”. Вазите са откраднати по времето на кмет Бубев и пушките трябва да се съхраняват при премахната преди време оградата на паметника.
     
      Ако сме станали народ след обединението на българското племе трябва да уважаваме героите и историята си !
     
      Друг важен въпрос за обсъждане е този за диетичното хранене на болните граждани. От години има утвърдена практика за облекчаване на болните с топла храна в диетични столове през работните дни целогодишно след одобрение от лекарска комисия. Така столуващия има възможност да избира по предпочитания от меню и да комбинира по количество с разполагаемите купони за да разнообрази почивните и празнични дни. Предоставените купони са били валидни за календарната година. Всеки столуващ заплаща заявената храна.
     
      През настоящия месец януари администрацията на общината предостави различен брой купони на одобрените от комисията болни според оставащите дни от месеца. За отбелязване е продължителността от десет дни на работа на комисията по одобряване. Освен това има нова практика в ограничаване количеството за заявяване на храната.
     
      Възникват няколко въпроса. На какво основание и по какви признаци администрацията дискриминира отделни граждани с предоставяне различен брой купони ? До кога ще бъдат променяни правилата в обслужване на администрацията против облекчаване на гражданите в тормоз.
     
      Служащата администрация манипулира гражданите и заблуждава началниците в множени проблемите и укрепване позицията си на заплата. Съставяни са документи с невярно съдържание. Няма контрол в йерархична лоялност към институцията на рушене държавността. Изключен е Обществения договор за прилагане на върховенството на закона. Всеки си мисли че знае всичко и изисква подчинение. Така служители заявяват лоялност към институциите и оправдават бездействието си по ромските безчинства с Европа.
     
      Мултикултуралистът пренебрегва процеса на развитие, който въобще му е позволил да усвои универсалния плурализъм и е склонен да се превърне в напълно нетърпящ несъгласните с него. И така се хлъзва към порочната нетърпимост в името на търпимостта, към цензура в името на справедливостта, към политика на „ ние знаем по-добре” и безмилостна политическа коректност – с тайфа елитаристи, които се опитват да обявят извън закона елитизмите на всеки друг.
     
      Ще реализираме ли програмата за унищожение на българския народ от интернет и ще се самоунищожим ли в етнически мир ? Красноречиви такива примери даде предаването „ Отечествен фронт” по TV NOVA от 18 ч. днес, 24.01.2009 г.
     
      Имаме ли силата и волята да бъдем народ ? Какви ще бъдат регионите на Европа ?
     
      Гражданското общество е необходимо да споделяме ангажираността и грешките на всеки от нас. Страните трябва да бъдат честни и откровени сега и в бъдеще. Необходимо е да надраснем клюкарстването зад гърба на другия. Трябва гражданите да се съединяват за единни действия в обществен интерес. Като публична личност служителя и от двете страни ще бъде обект на наблюдение и контрол при отстояването на качествата. В тази връзка изтъкнах за служителя същият да бъде избиран сред честните, откритите и достойните граждани за да употребява способностите си в служба, на обществото.
     
      Искаме да бъде преустановена дискриминацията и да бъдат уважавани гарантираните ни по Конституцията РБ правата на човек / достойна личност/ и гражданин.
     
      Очакваме отговори на поставените въпроси с предложение за среща и обсъждане.
     
      При намерена компетентност на кмета, прокуратура и съд то да бъдат включени същите в обсъждане на предложенията.
     
      Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа съветници, уважаеми кмете, уважаеми магистрати и достойни граждани призовавам Ви да работим за добро, истина и красота. Другото го виждаме през последните двадесет години.
     
      Надявам се на разбирането Ви по изложеното.
     
      24 януари 2009 г.
     
      С поздрав : / п / Н. Статков
     
      ул. Петропавловска 88
     
      гр. Враца
     
      Председател гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”-Враца
      GSM 0899748305
     
      О неразумни и уроде,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]