Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ - „Предложение” -

     Вх. №5158/17.04.2009 г. препис !
     
     
      ДО КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТАТА - гр. СОФИЯ
     
     
      И З Я В Л Е Н И Е
     
     
      ОТ НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
      гр. Враца, Петропавловска 88
     
     
      ОТНОСНО : Фонд 5, опис 4 – архивна ед. 1523
     
     
      Уважаеми господин Председател,
      По i-mail отправих следното :
      „предложение”
      Wednesday, March 4, 2009 1:47 PM
      Във връзка с моя баща Евстати Статков, досието му и Закона по който Вие работите имам предложение.
      Ако правилно съм разбрал закона мога да ви предложа документи с които разполагам в интереса на следенето на допълване на досието.
      Необходимо е да знам за вида и начина на предаване, по електронна поща или друг начин и в копия. Би могло да разменим архивни единици.
      В допълнение на заявените от мен копия от досието при Вас ще посоча още няколко документа. Надявам се да имам възможност да бъда в гр. София първата работна събота.
     
      По отношение моето досие и това на дядо ми Тодор Статков имам също на разположение няколко документа.
     
      Ще очаквам да се свържете с мен в близките дни за уточнение по соченото.
     
     
      гр. Враца
      2009-03-04 С уважение: НИКОЛАЙ СТАТКОВ
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца
      GSM 0899748305 statkov_nikolay@yahoo.com
     
      О неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?”
     
      В проведения разговор по уговорената среща на 14 март бях информиран за работата на комисията при събиране архивни единици и обработване с научна цел за бъдните поколения. Фонд 5, опис 4 – архивна ед. 1523 за Евстати Статков е непълен и за рода давате информация да няма досиета, поради което внасям следното :
     
     
      С В Е Д Е Н И Е
      От Николай Евстатиев Статков
     
      От медиите бях разбрал архива на МВР да е предаден на комисията. В тази връзка и като бивш служител на КДС при МВР от 1970 -1974 г. трябва да има мое досие в архива. За този факт имам документи с които съм се пенсионирал.
      Известно ми е кратковременния бивш тъст Янаки Добрев да е направил донос срещу мен като ме обвинява и обявява за чуждестранен шпионин и враг на народа. Същия е „комунист”, „активен борец против фашизма и капитализма” в задължение като такъв да доносничи. Известно ми е през 1970-71 г. министъра да е назначил проверка по доноса и проведено разследване.
      Още личната ми служебна карта беше открадната от дрехите ми от съблекалня при националния стадион „ В. Левски” и захвърлена в околностите. Златен пръстен беше останал в джоба на палтото. За това събитие докладвах и внесох рапорт.
     
      Също дядо ми Тодор Статков е притежавал в съдружие най-голямата в Северозападна България мелница. При национализацията в протокола от 1956 г. комисията по закона отбелязва собствениците да „са обслужвали фашистката власт поради което не се дължи обещетение”. Застраховката за опожарената мелница на 18 . V . 1947 г., половин година преди национализацията, е внесена в Държавния бюджет за 1952 г. по удостоверение на ДЗИ. Това досие е общоизвестно на обществото и институциите поради което и до сега държавата не изпълнява обещаната справедливост за реституция. Делата продължават, гр.д. 723/1994 г. на ОС-Враца, адм.д. 1155/1999 г. преобразувано в 2166/2003 г. ВАС-ІІІ отд. при дадени отводи за пристрастие така са решавани съобразно досиетата. Бивши министри М. Радев и В.Върбанов продават имота с НА 174/2001 г. при изповядване пред нотариус В. Василев при РС-Враца по време на съдебно производство. Съдия от ВАС дал веднъж от 2008 г. отвод продължава да гледа делото през 2009 година.
      Тодор Статков е бил народен представител от ХІV ОНС 1908-12 г., демократ. От 1929 г. е регистрирано индустриално дружество АД „ Т. Статков & Ат. Филипов” Враца. През 1934 г. е закупена на търг чрез съдия изпълнител мелницата в гр. Враца. Модернизирана и конкурентна мелницата става известна и в чужбина с качествена продукция. Работил до осемдесет годишна възраст след отнемане в осем години притежания без пенсия умира.
     
      От досието на Евстати Статков се разбира да е следен от 1939 г. до смъртта през 1979 г. като шпионин и враг на България.
      Предоставеното ми досие през 2009 г. в гр. София във вида си няма нищо общо с предоставеното ми досие през 1999 г. чрез РДВР в гр. Враца, двете на Евстати Статков. Това чрез полицията беше с предимно ръкописно и по-малко по обем съдържание.
      От ученическите си години Евстати е организатор и създава три въздържатели дружества, в градовете Лом, Враца и Свищов в периода 1926 – 29 години. Така се запознава с много нелегални комунисти при забранена такава партия и дейност.
      Като враг на Хитлер и на воините и приятел на мира, Индия, републиката и работника същия развива дейност. Учредява групи. На 12 март 1936 г. в обръщение „ Българи” разобличава Хитлер и се противопоставя на нова световна война. Участва в благотворител-ни мероприятия както баща си и прави анонимно дарение от март 1939 г. на Ученолюбиво Д-в „ Развитие” гр. Враца. Сътрудничи като журналист от 1 . 6 . 1937 г. на INTERVIEW PRESSE за специални дипломатически кореспонденции на агенция от Женева.
      В България по време на 1944 г. е секретар на народен съюз „ Звено” в гр. Враца с членска карта № 2. Като член на Областния комитет на Отечествен фронт обикаля голямата Област на Северозападна България в политическа агитация.
      За особени заслуги към делото на отечественофронтовска България Евстати – Статко е награден на 1 май 1945 г. с почетна О. Ф. значка на ударника от Националния комитет на Отечествения фронт. Включен е в листата като подгласник за народен представител през 1945 година.
     
     
      След разтуряне и унищожаване коалицията на ОФ от пет партии Евстати изпада в немилост. Съкращаван е от работа. Завършил търговска гимназия в гр. Свищов и следвал социология и право в Швейцария е принуден да работи като ученик в цех за подвързване на книжа в ТПК. Боледува често и много като в 1963 г. е пенсиониран по болест.
      За издадения позив срещу Хитлер и цялостна дейност антифашисти предлагат Евстати за „ активен борец против фашизма”. - Отказва такава пенсия.
      Следвал в чужбина владее писмено и говоримо френски език. Впечатлен е от културата и уважението на правата на човека в Европа жадува за контакти с коренни европейци. Това се отдава през шестдесетте и седемдесетте години когато в гр. Враца идват специалисти от Белгия и Франция в помощ за строителството на два промишлени гиганта за времето си, Циментов завод в с. Бели извор и Химически комбинат в гр. Враца. Изявява желание да работи като преводач, но му е отказано.
      Двата сина, Тодор и Николай сме изключени последователно от училище през 1963 и 1964 години.
      С професионалното увлечение Евстати следи политическия и културен живот в региона и страната. Чете вестници. В такъв момент фотограф прави снимка. При участие в конкурс за художествена фотография през 1979 г. тази снимка печели трето място.
      През зимата - декември 1979 г. съпругата Мария Лютибродска, първа братовчедка на същия Национален герой Й. Лютибродски, е счупила ръка и лежи на стационарно лечение в окръжната болница. Вечерта на 07.12.79 г. Евстати е в болницата. Пребит със счупвания на ребра, таза и гръбначния стълб / по акт 619/79 г. за смърт от длъжностно лице/ е захвърлен в изкоп. В двора на болницата по това време се изгражда мрежа за топлофикация на сградата в изкопи с дълбочина от 0,60 метра. В такъв изкоп още жив е намерен вечерта от войник от съседното на болницата трудово поделение.
      В града по традиция на централните улици и всички предприятия има табла в агитация. На следващата седмица, по време на погребението е поставена третонаградната фотография на починалия без траурна лента за в почит.
     
      Допълвам досието с упоменатите в сведението нови тринадесет лични документа от които три са оригинали.
     
     
      Изготвил сведението Н. Статков : / п/
     
      17 април 2009 г.
      гр. Враца
     
      Внесеното сведение следва да се ползва добронамерено в изясняване на истината при справедливост. Изнесените факти следва да се приемат такива каквито са като изследователя ще има възможност да анализира съвпадащите по време обстоятелства от фактите по архива тук, Държавен архив и лични архиви.
     
      Очаквам да ми бъдат предоставени търсените досиета на Николай и Тодор Статкови.
     
      17.04.2009 г. С уважение: / п/
      гр. Враца
     
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца
      GSM 0899748305 statkov_nikolay@yahoo.com
     
      О неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?”
     
     
     
      KLUB
     
     
      http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?p=bg_roman
     
      STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]