Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

КМЕТСКО-2- МВР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 22.05.2009 -

     КМЕТСКО-2- МВР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 22.05.2009
     
     
     
      http://www.stefan-tcholakov.com/pic/7517.05.2009-2.JPG
     
     
      ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА
     
      В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
      НА РАЗПОРЕЖДАНЕ 19497/22.05.2009 г. на РПУ – Враца
     
      Господин кмете Тотьо Младенов,
     
      Полицията управлява с подвеждащо писмо № 16985/21.05.2009 г. и разпорежда под вх- № 19497/22.05.09 г. контрол на мнения и говор след като Вие използвате същите за поща по писмо № 2400-5596(1)от 22.05.09 г. на предупреждение. Така са ми делегирани повече права без материално обезпечение за изпълнение извън целите и задачите на сдружението.
      С писмо № 9400-0-7466/18.04.2008 г. на общината Гражданско сдружение „ За ЧОВЕКА” има разрешение за събиране в градинката пред паметника на Васил Левски по обяд.
      Изложих идеите на сдружението при внесения под № 9100-10921/06.01.2009 г. съвети
      „ както споделих с Вас в открития ни разговор и до сега относно гражданското общество е необходимо да споделяме ангажираността и грешките на всеки от нас. Страните трябва да бъдат честни и откровени сега и в бъдеще. Необходимо е да надраснем клюкарстването зад гърба на другия. Трябва гражданите да се съединяват за единни действия в обществен интерес. Като публична личност служителя и от двете страни ще бъде обект на наблюдение и контрол при отстояването на качествата. В тази връзка изтъкнах за служителя същият да бъде избиран сред честните, откритите и достойните граждани за да употребява способнос-тите си в служба на обществото.
      От своя страна за г-н Стефан Чолаков изказвам подкрепа на смелостта в пример да застава пред гражданството. Чест от негова страна е да поема отговорност за изказваното мнение, което лично ми е заявил.
      Упражняващия власт създава и признава гражданското общество само и когато се обръща към такова и го търси за съдействие и споделяне. В другия случай намира ласкатели и шутове.
      Създадените организации с нестопанска цел при липса на интерес към мненията на граж-даните не са и не могат да бъдат реални представители на гражданското общество и когато са наследници на казионни организации от близкото минало и обслужват определени и лични интереси извън съразмерните общо общински такива на населението”.
     
      В запознаване обществеността на гр. Враца с наново извоюваната възможност на гласност
      излизах на мястото пред паметника на Васил Левски на 24 април м.г. с плакат - „ тук може да бъдеш достоен гражданин - да изложиш иден за действия” и „ Ние не сме по-малко българи”. Нямам претенции на водач и знам при гражданското общество всяка достойна личност е водач и представител. Наш съидейник бе казал: „ Който чака Свободата - роб да бъде и проклет!”. С тези идеи допълвам отразеното от медиите.
      Възразих ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ против обявения за „ хайд парк” в града ни по Вашето разрешение за дейност на гражданското общество под заглавие „ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ДОСТОЙНСТВОТО” от 28 април 2008 г., което прилагам. Надявам се на разбиране при увеличаване привържениците на достойнството.
     
      Служащия манипулира гражданите и заблуждава началниците в множени проблемите и укрепване позицията си на заплата. Няма контрол в йерархична лоялност към институцията на рушене държавността. Изключен е Обществения договор за прилагане на върховенството на закона.
      На 20 май т.г. на разрешеното по време място при нас дойдоха двама полицай за проверка. Същите нямаха информация за разрешеното, като след предоставяне на съответното писмо същите си отидоха.
      От Вашето писмо на предупреждение разбирам за опита на полицията да подбужда към недоволства и конфликт. Забележителна е организацията в един ден. Ако на друго място и по друго време от някакви лица има нарушение на обществения ред то това е от компетент-ност на службата. Или при разрешение за друго мероприятие на партия на друго място разпореждането е относимо към съответния организатор. Недопустимо е да ми се вменява полицейско задължение да контролирам съграждани. Разбира се, аз държа на реда.
      Ката свидетел на нашето място не намирам да има нарушения и полицията тогава нямаше забележки. Още повече същите, както и дежурния при телефонна връзка помежду си нямаха информация и спомен за разрешението на общината към гражданското сдружение. Наложи се за пореден път да предоставяме копие от същото на полицията. След получаване на копието същите си отидоха.
      Допускам недоволни симпатизанти на някоя от партиите по политически причини тайно и недостойно да обвинява и да създава обществена среда на нетърпимост.
      Разбира се на мен и навярно и на Вас кмете не е предоставено писмено оплакване от опре-делен гражданин за някакво нарушение. Господин Чолаков в определеното за това време приканваше всеки с определено мнение да вземе думата на място. Същия коментираше теми от вестници и събития от значение за града. Да, има несъгласни с неговото мнение и такива открито и достойно в лице се изказваха. Също така има много в подкрепа. Но никога не се е стигало до спор или конфликт. Или полицията вместо обществен въвежда партиен ред.
      Разбира се сега е предизборно време и някой го употребява за предизборни борби скрит зад прозорец или зад бюро. Това си е негов проблем и аз отказвам да участвам в това недостойно действие.
      При връчване писмото и разпореждането в РПУ бях посъветван да се разгранича.
      Да, аз не съм и не мога да бъда полицай, магистрат без съвест, педагог, превъзпитания по съдебно решение Стефан и с шведско колело. Като говори, кой ли и как го слуша ?
      Аз мълча с плакат – Кой ли и как ме разбира ? Хората казват да сме били под турско робство! Какво е това робство? – Служителя-човек да казва на Човек какво да мисли и да говори - и за изпълнение в благотворителност да го нахрани и лекува. Та това е управление !
      Да, аз съм гражданин на Европа и на Света. Мога да съветвам и предлагам под № 9100-10921/1/от09.04.2009 г.ДО КМЕТА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА и 9400-212 от 09.04.2009 г. до ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА, но кой чете ?
      Въпреки това имам подозрение някой да има упорито намерение и ме забърква в скандали.
      На подаден сигнал № 01059/29.04.08 г. ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. ВРАЦА срещу съграждани вече една година прокуратура и полиция мълчат. Преди двадесет дена по поръч-ка от задния двор на дома ми беше задигнато известното на цял град от разрешеното място и по снимки в пресата колело. За друг случай на откраднато и намерено за два дена колело съобщава сега вестник „ Навигатор”. Това е дейност на злоупотреба в дискриминация.
      Вероятно има такава музи верска и по време служба. Или проверките и действията имат за цел държане в подчинено положение на мълчане. В града има лица с ревност на развитие.
      Възразявам на връченото ми разпореждане за упражняване на контрол. Предлагам да насрочите среща за изясняване възбудения проблем лице в лице и за помирение на участва-лите служители, граждани и медии. Последните като тълкуватели на достойнството.
      Искам да отмените разпореждането на РПУ-Враца като унижаващо службата и гражданина. Също да разпоредите връщане на колелото на мястото му.
     
      ПРИЛАГАМ соченото възражение до медиите.
     
      24 Май 09 г.
      ул. Петропавловска 88
      гр. Враца 3000 С поздрав :
      Н. Статков
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”-Враца
      GSM 0899748305
     
      О неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]