Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ПОКАЗВАМ НОВОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА ВРАЧАНСКИЯ КМЕТ Д-Р К. ШАХОВ

     ПОКАЗВАМ НОВОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА ВРАЧАНСКИЯ КМЕТ Д-Р К. ШАХОВ В ПРОТЕСТА ОТ НИКОЛАЙ СТАТКОВ.
      -
      Уважаеми госпожи и господа отговорни адресати,
      В публично достояние на съдебното производство по унищожаване диетичното хранене от служителите на община Враца прилагам тук нови документи.
      С писмо № 9400-0-3446/1/ от 14.03.2011 г. кмета се обяснява на съда по нашата жалба в поучаване / прил. 1/.
     
      Въпреки иска ни за преразглеждане отвода на съди от АС-Враца, последния с определение № 61/29.03.11 г. се отстранява от участие в адм. дело № 135/2011 г. и прехвърля топката на друг съд в предателство на " служба в името на народа" на врачани.
     
      С писмо № 0400-112/1/ от 6.04.2011 г. кмета се обяснява на главния секретар от министерство на труда и социалната политика по укритата от нас информация на промяна общинска наредба в корупция и геноцид спрямо болните граждани / прил. 2/.
      Или общинарите сега отричат в корекция предходната работа. В съдържание това писмо въвежда и подвежда купуването на храна да било услуга по докторски. Ако тази грижа в услуга на болните е адекватна и навременна в настоящата криза, то защо кмета пропуска да посочи колко болни останаха да се възползват от нея. Едва 20 - 30 % се прануват в столовете, това е гласуването на хората. Този процент се подържа от външни и здрави хора, когато отпадна контрола на плануване с купон.
      От друга страна включената стойност на продуктите за храна не се калкулира в стойност на конкретно ястие, с което се създава предпоставка за кражби, а това е ясно при спомените ни за цените на ястията от преди измененията. Режийните и преди се поемаха от общината.
      Или общинарите се готвят за предстоящите избори в подбуждане на геноцид и държане под контрол на гражданското общество.
     
      Но въпроса е отнесен пред съда и предстой произнасяне с решение. Възможно е и споразумение при такава воля на предложение.
     
      12.04.2011 г.
      гр. Враца
      С уважение :
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
      -
      -
      КОПИРАЛ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА !
     
      СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ - ШВЕЦИЯ

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]