Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 21.02.2013

     ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В НАРОДЕН ИНТЕРЕС ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОТ 50 И ПОВЕЧЕ ЧЛЕНА ЗА САМОКОНТРОЛ ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДЛОЖЕНИ ИДЕИ ЗА ЗАЩИТА. ТОЗИ КОМИТЕТ ДА БЪДЕ УПЪЛНОМОЩЕН И ДА ВЛЕЗЕ В ПРЕГОВОРИ С ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ НА "КРЪГЛА МАСА", ДА ПРОТОКОЛИРА И СЕ ОТЧИТА ПРЕД НАРОДА ЗА ПОСТИГНАТОТО. КОМИТЕТА ДА ОТВОЮВА ПОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАЕМЕ МЯСТО НА ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ В КОНТРОЛ ВЪРХУ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ НА ДРУГИТЕ ТРИ. СВИКВАНЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ.
      120 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛА.
      СМЕСЕНА ИЗБИАТЕНА СИСТЕМА.
      -
      -
      http://www.facebook.com/photo.php?fbid=394366617266880&set=a.157921407578070.25104.103237839713094&type=1&theater
      -
      http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522572_394366617266880_952294336_n.jpg
      -
      [img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522572_394366617266880_952294336_n.jpg[/img]
     
     
      -
      На 21 февруари 2013, 15:41, николай статков написа:
      -
      НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
      [img]http://www.stefan-tcholakov.com/pic/6697.jpg[/img]
     
      -
      гр. Враца, Петропавловска 88
      -
      НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
      -
      E-mail: infocenter@parliament.bg, komisiajalbi@parlament.bg
      -
      ПРЕЗИДЕНТ E-mail: press@president.bg
      -
      МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ E-mail:
      -
      GIS@government.bg, primeminister@government.bg, dis@Bulgaria.gov.av.bg
      -
      П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
     
      ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
     
      КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
      -
      И НА НЯКОИ ДРУГИ ЗАКОН ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ И
     
      ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ В РАЗВИТИЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ
     
      ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
      -
      Предлагаме да бъде създаден по Конституция Национален Граждански Съвет, като четвърта власт за гарантиране правата на гражданите в достойнство и справедливост.
      -
      ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
      -
      І. Определяне на достойнството за основополагащо начало и сила на обществото. Определяне достойнството като основна ценност И КАЧЕСТВО.
      ......................
      ІІ. Въвеждане на принцип за едновременно влизане в сила на два и повече свързани закона след публикуване и на последния в Държавен вестник. Закон влиза в сила след три месеца от публикуването му в ДВ и при съгласие от страна на достойните граждани. Тримесечен срок за възражения и предложения. – За равнопоставеност на обектите и субектите на правото в развитие и против престъпността в затваряне вратичките на правото .
      -
      ІІІ. ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ЧОВЕК – ГРАЖДАНИТЕ
      -
      ІV. ГАРАНТИРАНЕ ЗДРАВА ПРИРОДНА СРЕДА.
      -
      V. Определяне размер на такси, глоби и оценки в определен процент в съответствие на средната работна заплата за страната респективно от получавания месечен доход. – За икономия на процедура, време и в ефективност на всички производства.
      -
      VІ. Всеки има право на действия и дейност, които не увреждат друго лице.
      -
      VІ І. Процесуалните правила са в помощ за установяване на ИСТИНАТА.
      -
      За парламентарно разследване двадесетгодишни И ПОВЕЧЕ престъпления на кабинети, на министри, кметове и обкръжение присвоили имоти на държавата и на народа на стойност повече от тридесет и осем милиарда лева,
      -
      За обявяване масовата и частната приватизации за противонародни, като цялото имущество с това на кредитните милионери да бъде национализирано и съответно възстановено на притежателите по справедливост,
      -
      За действителен демократичен преход в срок, на справедливост и предоставяне равни възможности за гражданите чрез акционерно участие по трудови заслуги. За насърчаване инициативността.
      -
      Обществения договор отразява ценностната система на достойнство в мислене и работа на народ и власт.
      -
      Прилагане на върховенството на закона отразява компетентността и морала на служителя на народа.
      -
      Централната държавна Власт произтича от народа и се осъществява в негово име. Всички нарушители на Конституцията и или законите без изключения носят отговорност.
      -
      Всички лица имат право на достъп до съд и на справедлив съдебен процес;
      -
      Възстановяване правата и задълженията на гражданина в срока от влизане в сила на Конституцията, при установяване на закон в противоречие. Променян закон повече от три пъти за един мандат на Народното събрание последваща промяна да има обратно действие от създаването на закона.
      -
      Който нарушава върховенството на закона става недостоен за служба.
      -
      Всеки гражданин има право на протести, събрания и митинги.
      -
      Държавната власт в компетентност се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна за осъществяване пълно управление при сътрудничество в името на народа.
      -
      Референдум като форма на управление на народ и гражданско общество.
      -
      Органите на трите вида власт се формират след провеждане на преки избори от народа.
      -
      В избори участват гражданите навършили 21 г. и по избирателен район на постоянен адрес, при изключени недостойните и отсъстващите, имат право да избират и да бъдат избирани. Достойния избира достоен.
      -
      Народен представител / НП/ да бъде избиран между достойните. Представителство на всички съсловия за компетентност, приложимост и устойчивост на законите.
      -
      Смесена и равнопоставена избирателна система, 60 плюс 60 депутата. Праг от 8% за партии и от 15 % за коалиции в развитие на народа.
      -
      Областен управител се избира от народа по общия ред.
      -
      Магистрати се избират от народа по общия ред.
      -
      Възнаграждение на НП съпоставимо с максималното за страната в престиж и без право на участие в бизнес дружества. За пример на справедливост и обществен мир.
      -
      Отзоваване на депутати от избирателите в страната / народа/ при условията на мажоритарно избиране.
      -
      МС управлява с актове, които не могат да противоречат на Конституцията. Министерствата служат на гражданите и прилагат върховенството на закона при отговорност за вреди.
      -
      Държавния служител се ръководи от закона в интерес на гражданина при отговорност за вреди.
      -
      Недостойния да няма право на служба в институция.
      -
      При злоупотреба с права от страна на съдии, прокурори и следователи, те носят отговорност за своите действия и актове. Всеки постановен акт свързан с такъв магистрат е нищожен. Към гражданина отговорността е на институцията.
      -
      Решения в името на народа и по целесъобразност на обективна истина в справедливост.
      -
      Възлагане на Инспекторат при ВСС/ МП проверка за правилно решаване и за целесъобразност по закона на делата на съдиите, прокурорите и следователите;
      -
      Гражданите да имат право да се обръщат към Конституционния съд.
      -
      Конституционния съд се произнася по противоконституционалност на влязли в сила съдебни решения по искане на граждани, при отказ на ВС за такава по закон или при протест на прокурор в производството.
      -
      Националната религия е източноправославна. Черквата да е отделена от държавата.
      -
      Призовавам за нови допълнение и изменение в други закони
      -
      гр. Враца
      20 февруари 2013г.
     
      -
      С уважение: НИКОЛАЙ СТАТКОВ
      -
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца
     
      НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-кл. Враца
      -
      О, неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
      -
      http://issuu.com/bghelsinki/docs/namefb9a44?viewMode=magazine
      -
      http://issuu.com/bghelsinki/docs/name34e984?viewMode=magazine
      -
      http://issuu.com/bghelsinki/docs/name0b0514?viewMode=magazine
      -
      http://issuu.com/bghelsinki/docs/name9268c4?viewMode=magazine и протоколи
      -
      правото на развитие
      --
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
      -
      -
      КОПИРАЛ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛ
      -
      https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/13cfcfcddc4b2ce6
      -
      СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ
     
      [img]https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4d2d3707ec&view=att&th=13cfd7f2906db7ef&attid=0.0.1&disp=emb&realattid=ii_13cfd7c0bd9e0bff&zw&atsh=1[/img]
     
     
      -
      http://www.facebook.com/photo.php?fbid=394366617266880&set=a.157921407578070.25104.103237839713094&type=1&theater
      -
     
      [img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522572_394366617266880_952294336_n.jpg[/img]
     
     
     
      http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522572_394366617266880_952294336_n.jpg
      -
      http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?year=1900&title=%C4%CE+%CA%CC%C5%D2%C0+%CD%C0+%CE%C1%D9%C8%CD%C0+%C2%D0%C0%D6%C0-12.01.2009
      -
      26.02.2013
     
      ШВЕЦИЯ

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]