Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Акт № 557

     Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ
      роден на 8 декември 1944 година.
      Записан в Акт № 557 за гражданин
      на град Враца

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]