Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Доброславци - Военна клетва - 3 ноември 1963

     Доброславци - Военна клетва - 3 ноември 1963

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]