Ñòåôàí ä-ð Äèìèòúð ×îëàêîâ
Ôîðóì
Êúäå... îò Øâåöèÿ

Till Smålandsposten Växjö - 17.02.2007

     Till Smålandsposten Växjö - 17.02.2007
      Till Riksdagen Regeringen
      Till Amnesti International, DO
      TV, Radion, Tiningen
     
      VANLIG PROTEST MOT VANLIG FASCISM
      Av Stefan Tcholakov, Hösvägen 22 F 3, 35237 Växjö
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Jag fick information av några svenskar som fråga mig att Ni – ”Smålandsposten” skrev rubrik
      ”Man åtalas för hets mot folkgrupp vid demonstration på Storgatan” den 16 februari 2007. Jag köpte ”Smålandsposten” och sökte på kvällen Er rubrik på Internet men rubriken Er stäng under hemlig kontroll läsarna att köpa rubriken.
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Jag vill tacka Er information och presentation framför Svenska folken och i världen. Jag tackar att Ni sköter mig från dåliga personer som ska bli ful av glädja att Jag är ”åtalat för mot folk grupp”, citerar er rubrik ”judiska svin”.
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Jag är halva nöjd av Er rubrik som skriver och vill förklara till Er tidning att Jag ska inte stämma Er att publicera mitt namn i tidningen ”Smålandsposten”. Jag vill förklara till Er vad hände på riktig kring min demonstration på Storgatan i Växjö den 13 maj 2006. Kanske ska skriva Ni lite mera i framtiden i Smålandsposten till svenska folket vad ska bil min öde i framtiden ?
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Det är mycket intressant Er rubrik som publicerade. Det är unik rubrik på några frogågor som sitter på Svenska och Internationell människa rätigheter. GRUND FRÅGAN ÄR ATT NI SMÅLANDSPOSTEN GAV INFORMATION FRÅN VÄXJÖ KAMMARÅKLAGARE ANNA-KARIN VON SCHOULTZ, MEN JAG HAR INTE INFORMATION AV VÄXJÖ ÅKLAGMYNDIGHET OCH VÄXJÖ TINGSRÄTT SOM FÖRBEREDA MIG TILL MÅL – DOM ! VILKET SPEL OCH HÄNGNIG PÅ MIG?
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Kanske vet Ni straffet på den Mål av Växjö Tingsrätt. Kan Ni skriva nu på Smålandsposten vilket straff fick Jag av KAMMARÅKLAGARE ANNA-KARIN VON SCHOULTZ och VÄXJÖ TINGSRÄTT? Er rubrik är unik och Jag vill jämföra Er brutalitet med tidigare bulgariska judiska kommunistiska svin som åtala och straffa mig och förföljde mig under judisk kommunistisk diktatur. Det finns kommunistisk diktatur till Er men det finns inte till Ert tanke sovjetisk kommunistisk judiska svin som åt bulgariska befolkning. Det är symbolisk och fysik historia. Judarna är Guds folk! Ni ska söka av mig förklaring varför skriver ”judiska svin”? De är Guds god lamm och Ni ska utbilda mig att heja judiska lamm inte grisar eller svin.
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Vi sitter på 13 – 15 århundradet i Växjö och i Sverige ! Ni griper mig som en HÄXA! Ni ska hota svensk befolkning och hela värden med mig precis som bulgariska kommunistisks grisar jagade mig som ”fascist”!
     
      Ni är många, Ni är starka och Ni kan hopa som apor över mig. Ni har makt och alt som tidigare bulgarisk kommunistisk diktatur använde mot mig och mitt liv. De ordnade mot mig hemliga politiska processar och Ni ordnade förföljelse mot mig under hämliga judiska grisar som jagar mig här i demokratisk Sverige. Är Ni demokrater eller inte ? Jag sänder bilder att titta på mig !
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Efter min demonstration och förhöret av Växjö Polisen som grepp mig under hemlig befäl fick information att Ni – Smålandsposten och Radio Kronoberg informerade svenska folket på manen som är gripen med anklagelse ”hets mot folk grupp”! Ni visade inte och förklarade inte mina plakat och nu i Er – Smålandsposten rubrik – ”Man åtalas för hets mot folkgrupp vid demonstration på Storgatan” skriver inte texten på plakaten. Nu tid! Ni plockar bara en del och citerar bara ”judiska svin” inte alla texter. Ni är en del av Er judiska förföjelse mot mig. Ni ska söka av mig förklaring precis som bulgariska judiska kommunistiska parti GRISAR sökte av mig förklaringar framför Tingsrätten – VARFÖR SKREV JAG DEN ORD ? Ordet dödar inte men Ni …
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Nu ska skriva till Er texter som var på mig och min plakat. Jag sänder bilder av mig som demonstrant på Storgatan i Växjö den 13 maj 2006. På den tid ta bild på mig bara en person som på hemligt set fotograferade mig. Han hade bevis material på mig att Jag hotar Israel och kanske det var Israelisk ambassadör som ringde till sina kompisar i Sverige att komma polisen och att gripa mig och att förhöra med - HETS MOT FOLK GRUPP! Här i Sverige bestämmer Israelisk ambassadör Zvi Macel. Han tidigare bestämde om utställning av judisk medborgare av Israel i Stockholm museum att ”det är hets mot folk grupp”. Jag sänder till Er TV bilder på israelisk ambassadör och min ”hets” texter på plakaten – ”Social Bidrag Parti mot Svensk Judisk Fascism – Stefan Tcholakov är inte slav till judisk flock – 20.04.2006”, ”Judisk svin COMHEM stoppade på Internet och RÅNADE mig – Tcholakov Stefan – maj 2006 – Växjö”, ”Politisk Polis JAGAR mig på Internet här i Sverige – Stefan Tcholakov – 2006”
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Jag tänker på oss Tingsrätt tävling som ska ordna i Växjö Tingsrätt salen. Vi ska tävla om ”Liv och Död” om Människa rättidgheter som visade nu med Er artikel som publicerade utan att bli informera Mig som tävlande person. Vi ska spela parti schack som i film på Ingmar Bergman men den schack spel som ska spela eller ska tävla ska bli – ”TOA – KLOSETT” PARTI MELLAN OSS !
     
      Jag ska giva lite mera information om oss tävling. Bulgarisk världs master i schack träffade Rysk master i kamp till världs kamp i höst 2006. Rysk schack tävlande besökte ”TOA – KLOSETT” efter varje figur spel att få kanske råd information på vilket set ska besegra världsmästare. Jag är svensk med bulgarisk högt akademisk bakgrund och i det spel mellan oss Jag ska hoppa i ”TOA – KLOSETT” att få information på vilket set ska besegra Er! Det ska bli ett nytt Intelektuell Politisk tävling framför världen som ska titta på oss spel. Gamla politiska tingsrätt är ingenting !
     
      Kära Smålandsposten, Kära Svenska,
      Jag vill hälsa Er med Kinesisk ”NYTT 2007” år som startar nu! Det är ”Kinesisk Svin – Gris” år!
      Jag hälsar med ”Kinesisk Svin – Gris” alla judiska svenska av flocket, bulgariska, USA, Israeliska och hela världen. Svensk Television som presenterade den utställning på Östasiatiska museet i Stockholm sade att människor som är föd under ”Kinesisk Svin – Gris” är bra och snälla människa. Jag hoppas och Ni ska bli snälla och ska föda bra tanke under ”Kinesisk Svin – Gris år” som ska bli historisk i året. ”Kinesisk Svin-Gris år” kommer på 60 år! Jag älskar Kinesisk religion och kultur – JAG ÄR ATEIST ! Religion är opium ! – Lenin. Ni vill bestämma att älska Judiska religion och kultur ? Jag sänder bilder fån direkt sändning på TV–4 och bilder av Er rubriken med berömde svensk målare som kämpade med svenska judiska kapitalistiska Grisar och deras hjälparbetare fån mas medier som förföljde honom här i Sverige.
      Jag är nästa offer till svenska judiska kapitalistiska Grisar som vill etta mig som tidigare bulgariska judiska grisar i koncentrations lager ö Belene!
     
      http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?year=2007&title=%C0%E7+%E8+%CA%E0%F0%E0%EB+%F4%EE%ED+%CB%E8%ED%E5%E9+-+1-+2007
     
      Tack!
      Stefan Tcholakov – 17 februari 2007 – http://www.stefan-tcholakov.com – Växjö - SVERIGE

[ÍÀÇÀÄ] [ÍÀ×ÀËÎ] [ÃÎÐÅ]