Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ЛЕТЕЖ КЪМ СВОБОДАТА / Аз пуснах птичето, което го убиха, а то лети .../

     ЛЕТЕЖ КЪМ СВОБОДАТА
      / Аз пуснах птичето,
      което го убиха, а то лети .../
      .
      http://stefan-tcholakov.com/index.php?year=2013&id=9674&p=poetbg&title=%CB%C5%D2%C5%C6+%CA%DA%CC+%D1%C2%CE%C1%CE%C4%C0%D2%C0
      .
      --
      [img]http://stefan-tcholakov.com/pic/9674.12.1978-27.06.2013.jpg[/img]
     
     
      --
      За птиченцето малко
      Което беше паднало във гъстите треви
      Желая за разкажа малко
      В този поетичен стих …
      .
      За миг видях стрелкащите птици
      Една след друга срещу куче да летят
      Полетът име беше чутовно бърз и виртуозен
      Да плашат кучето, че ще прободат !
      .
      Помислих си, птиците се борят
      Птиченце в тревата да спасят
      И подгоних уплашеното куче
      Открил в тревата птиче да цвърчи !
      .
      Мамо, сякаш пискаше към нея
      А край мен прелиташе и тя
      Вдигна го и хвърли във простора
      И то миличкото полетя …
      .
      Птиците отново прелетяха по край мене
      Аз заплаках, птиченце спасих
      Да лети свободно във простори
      Аз плача и сега на този стих !
      .
      http://stefan-tcholakov.com/index.php?year=2013&id=9675&title=%CB%C5%D2%C5%C6+%CA%DA%CC+%D1%C2%CE%C1%CE%C4%C0%D2%C0+%2F+%C0%E7+%EF%F3%F1%ED%E0%F5+%EF%F2%E8%F7%E5%F2%EE%2C+%EA%EE%E5%F2%EE+%E3%EE+%F3%E1%E8%F5%E0%2C+%E0+%F2%EE+%EB%E5%F2%E8+...%2F
      --
      [img]http://stefan-tcholakov.com/pic/9675.jpg[/img]
     
     
      --
      Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ
      -
      http://stefan-tcholakov.com/index.php?year=2013&p=poetbg&title=%D0%C0%C4%CE%D1%D2%C8+%C7%C0+%C1%C8%D2%C8%2C+%C2%C8%C5+-+%CD%C8%C5+%21
      -
      27.06.2013
      Враца
     
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]