Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ДУМИ ПРОСТИ, ЗА СЪД-ДИИ ДВОЙ-НИ !

     ДУМИ ПРОСТИ, ЗА СЪД-ДИИ ДВОЙ-НИ !
     
      -
      -
      http://stefan-tcholakov.com/index.php?year=%C0%C2%DA%CB%20%C3%C5%CB%C8%C8&id=10433&p=vratza&title=%C7%C0+%D1%DA%C4-%C4%C8%C8%D1%CA%C0%D2%C0+%22%CF%D0%C8%CD%D6%C8%CF%CD%CE%D1%D2%22+%C8+%C4%C5%CC%CE%CA%D0%C0%D2%C8%D7%C5%D1%CA%C0+%CC%C5%D0%C7%C0%C2%CE%D1%D2-1
      -
     
      [img]http://stefan-tcholakov.com/pic/10433.jpg[/img]
     
     
     
      -
      -
      http://stefan-tcholakov.com/index.php?year=%C0%C2%DA%CB%20%C3%C5%CB%C8%C8&id=10434&p=vratza&title=%C7%C0+%D1%DA%C4-%C4%C8%C8%D1%CA%C0%D2%C0+%22%CF%D0%C8%CD%D6%C8%CF%CD%CE%D1%D2%22+%C8+%C4%C5%CC%CE%CA%D0%C0%D2%C8%D7%C5%D1%CA%C0+%CC%C5%D0%C7%C0%C2%CE%D1%D2-2
      -
      [img]http://stefan-tcholakov.com/pic/10434.jpg[/img]
     
     
     
      -
      Ах, тези две „Мъ-ДА”,
      На съд-дииката да и закача
      Да и дрънкат по глава красива
      Като право от земята мило !
      -
      И на съдиите желая т-УЙ,
      Да им закача този правен ф-УЙ,
      ЧЛЕНЪТ Е ГОЛ-ЯМ В СЪДА
      Клин, клин избива от гъз-А !
      -
      Т-уй е символиката страшна
      Аз закачам думи тъй красиви
      А, съд-диите ме съдят „мило”
      А, какво си мисля и измислят Те …?
      -
      Аз си мисля за едно
      Те си мислят за ЛАЙ-но,
      И хвърлят срещу мен
      ЗА-КОН, ЧЛЕН ПРАВ И ТЪЙ ХУЙ, КУР-аф !
      -
      Но, Аз съм ялов като мъж
      За да им родя … за-КОН-И …
      Може и ЧЛЕНА да е крив
      Изхвръкнал от СЪД-дииската уста !
      -
      Тоз прав ф-УЙ, жезъла на Зевс
      Забит е в нещастник като мен
      За думите е таз поема
      Кой, как разбира да по-ЕМА !
      -
      Стефан д-р Д Чолаков
     
     
      [img]http://www.stefan-tcholakov.com/pic/7675.jpg[/img]
     
     
      13 май 2017 - Враца
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]